Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Buiters Bakboerderij vof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Buiters Bakboerderij vof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Buiters Bakboerderij vof verstrekt. Buiters Bakboerderij vof kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres 

– Uw IP-adres 

WAAROM Buiters Bakboerderij vof GEGEVENS NODIG HEEFT 

Buiters Bakboerderij vof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Buiters Bakboerderij vof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit webshop bestellingen. 

HOE LANG Buiters Bakboerderij vof GEGEVENS BEWAART 

Buiters Bakboerderij vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Op basis van wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht orders die wel tot een overeenkomst leiden 10 jaar te bewaren. Deze worden uitsluitend gebruikt voor controles van overheidswege en niet met derden gedeeld.

DELEN MET ANDEREN 

Buiters Bakboerderij vof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Buiters Bakboerderij vof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Buiters Bakboerderij vof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bakboerderij.com. Buiters Bakboerderij vof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN

Buiters Bakboerderij vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Buiters Bakboerderij vof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gehele website wordt 24/7 bewaakt tegen aanvallen door Siteguarding.com

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Buiters Bakboerderij vof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Buiters Bakboerderij vof op via info@bakboerderij.com. 

www.bakboerderij.com is een website van Buiters Bakboerderij vof. 

Buiters Bakboerderij vof is als volgt te bereiken: 

Postadres: Kanaalstraat 62, 9301 LT Roden
Vestigingsadres: Kanaalstraat 62, 9301 LT Roden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72602465
Telefoon: 06-12997958
E-mailadres: info@bakboerderij.com

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop